Pacto por los Residuos-Hondakinen Ituna (02/03/2017)

Zero Zabor Gasteiz hondakinak direla-eta itun baten alde dago

Urteak joan urteak etorri, Gasteiz hiriak jarraitzen du ingurumen-arazo bati aurre egin gabe, hondakinen kudeaketari hain zuzen ere, eta beldur gara 2017 ez dela salbuespena izango.

Egunero isurtzen da sekulako hondakin piloa (gehienak hirikoak eta industrialak), zeina pilatzen den Gardelegiko makrozabortegian (oraintsu 2036 arte luzatu diote bizitza baliagarria) Andra Zuria plazatik 4 km-ra eta “Gasteizko Mendiak” paraje naturaletik oso hurre, eta ekonomia zirkularraren kontzeptutik ezin urrutiago.

Zero Zabor Gasteiz” plataformak aspalditik darama salatzen Gasteizeko udalaren egungo hondakin-kudeaketa, zeren eta Europako Hondakinen Zuzentarauak ezartzen duen hierarkiaren azken mailan oinarritzen baita: ezabaketa.

Hamarkada baten ondoren, 2008. urtean bezala gaude (Hondakinen Osoko Planaren hasiera, PIGRMUVG 2008-2016, %24-25 birziklatze ratioarekin), baina udaleko diru-kutxaren 13.000.000 €/urteko gutxiagotxearekin. Dirutza hori kostatzen zaizkigu hondakinak errausteko bi instalazioak: TMB Biocompost eta Gardelegi. Hori guztia bilketa-kostuak kontabilizatu gabe (edukiontziak, neumatikoa…), bestela edonor lotsatzeko moduko kopurura iritsiko litzateke.

Egoera horren aurrean, “Zero Zabor Gasteiz”ek Udaleko alderdi guztiei proposatzen die alde batera utzi ditzatela alderdiko interesak eta hondakinen inguruko itun bat adostu dezatela arazo honi aurre egiteko interes orokorrari begira. Beste udal batzuek (ez hain urrunak: Arrasate, Beasain, Ondarroa) horrela adostu dute, eta denbora gutxiren epean lortutako aurrerapenak izugarriak dira.

2020. urtea (Europak jarri duen data birziklatze-tasa gutxienez %50era ailegatzeko) bertan daukagu eta gure egungo hondakinen kudeaketak gabezia handiak dauzka; horregatik guztiagatik, gure aurrean aukera izugarria dugu inondik inora ihes egiten utzi behar ez zaiona. Gasteiztarrok jabetu behar gara une honen garrantziaz eta eskatu banakako eta taldeko parte-hatzetik talde politikoei konpromisoa arraun egiteko norabide berean.


Zero Zabor Gasteiz aboga por un pacto por los residuos”

Pasan los años y la ciudad de Vitoria-Gasteiz sigue sin actuar sobre una problemática ambiental como es la actual gestión de residuos, que mucho nos tememos que 2017 no va a ser una excepción.

A diario se vierte una ingenta cantidad de residuos (urbanos e industriales en su mayoría) que se acumulan lejos del concepto de la economía circular en el macrovertedero de Gardelegi (recientemente ha ampliado su vida útil hasta 2036), a escasos 4 km. de la Plaza de la Virgen Blanca, cerca del paraje natural de Montes de Vitoria.

Desde la Platafoma Zero Zabor Gasteiz llevamos tiempo denunciando la gestión actual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a los residuos, ya que se apoya sobre el último escalón de la jerarquía que establece la Directiva Europea de Residuos, la eliminación.

Casi una década después seguimos en el mismo escenario que el año 2008 (inicio del actual Plan Integral de Residuos PIGRMUVG 2008-2016 con un ratio de reciclaje 24-25%), pero con una merma en las arcas municipales de 13.000.000 €/año que nos cuesta la explotación de las dos pantas de tratamiento de residuos municipales: TMB Biocompost y Gardelegi, sin contabilizar los costes de recogida (contenedores, neumática,…) que dispararían las cifras hasta cantidades sonrojantes.

Ante esta situación, desde Zero Zabor Gasteiz planteamos a todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, que dejando a un lado los intereses partidistas, acuerden un Pacto por los Residuos para encarar esta problemática desde una visión de interés general. Otros municipios (no tan lejanos: Arrasate, Beasain, Ondarrua) así lo han acordado y los avances obtenidos en muy poco tiempo, son para ensalzar.

Cierto es que el año 2020 (es la fecha que marca Europa para llegar a una tasa de reciclaje de al menos 50%) está a la vuelta de la esquina y que nuestro actual sistema de gestión de residuos presenta importantes carencias, por todo ello tenemos ante nosotros una oportunidad que no debemos dejar escapar. La ciudadanía gasteiztarra debe ser consciente de la importancia de este momento y exigir desde la participación individual y colectiva, el compromiso de las fuerzas políticas de remar todos en la misma dirección.

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s