Radio Vitoria 09/01/2017 Elkarrizketa/Entrevista

Advertisements

Bajada de Celedon 2016ko Zeledon Jeitsiera

Nota de prensa de Gasteiz Zero Zaborreko prentsa oharra (03/08/2016)

(Abajo castellano)

Heldu da eguna! Urtebete itxaron eta gero, badator Zeledon gasteiztar guztion gozamenerako. Berarekin bat, blusa eta nesken ohiko joan-etorriak, lepoko zapia, Txosnagunea,… eta urtero bezala, xanpain botila gudaroste bat Andra Mari Zuriaren plazan isurtzeko prest.

Datuei erreparatu diezaiegun: iaz, Udaletxeko Hondakinen Kudeaketa Zerbitzuak 14.000 kilo beira jaso zituen. Jaietako aurreneko 5 minutuetan 11.700 botilari kortxoa kentzea. Halaber, 80 pertsonek osasun-zerbitzuetatik pasa behar izan zuten, gehiengoek botilen beirarekin jasotako traumatismo eta ebakiengatik.

Udaletxeak herritarrek beira horren 3.200 kilo birziklatzea ospatu zuen, aurreko jaietan baino 300 kilo gehiago birziklatu zirelaz poztuz. Gogoratu beharra dago edukiontzi berdeetan sartzen ez diren botilak errefusa gisa hartzen direla, eta Gardelegin bukatu dezaketela.

Hori bai, jasotako beira kopuru osoa 2014koa baino 1000 kilo handiagoa izan zen. Zenbat kilo ekarriko dizkigu aurten ohitua honek?

Orduko Ingurumen Zinegotzia zen Borja Belandiak, udal gobernuak “Zeledonen jeitsiera ondoren enparantzan zero zabor helburua lortzeko” asmoa zeukala adierazi zuen 2015ean. Hein horretan, Udaletxeak kontzientziazioa landu eta beirari alternatibak sustatu nahi zituen (http://www.elcorreo.com/alava/araba/201508/05/kilos-vidrio-tras-bajada-20150804230708.html).

Urtebete ondoren, dirudi lan guzti hori Iñaki Prusillaren “plazara sartzen diren pertsonek beirazko botilarik gabe egin dezaten” deialdian laburtzen dela (http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/08/01/el-ayuntamiento-se-volcara-en-la-limpieza-y-la-recogida-de-residuos-durante-la-blanca-y-contara-con-toda-la-nueva-maquinaria-de-la-contrata-por-primera-vez-en-fiestas/) edota hurregno urterako beirazko ontzien debekua esartzea (http://www.elcorreo.com/alava/araba/201608/02/vitoria-estudia-prohibir-botellas-20160801194519.html).

Orain arte hau da udalak egindako “ahalegin garrantzitsu” bakarra. Hori bai, berriro ere “Zeledonen jeitsiera ondoren enparantzan zero zabor helburua bilatzea” eskatzen da. Aurten ere hitz asko, baina alternatibarik ez.

Kontran, hiritargoa zero zabor alternatibak garatzen joan da, hauen arrakasta beraien inguruko publizitatearekin alderantziz proportzionala dela. Adibide bezala Txosnagunea daukagu, non potez pote eta urtez urte edalontzi berrerabilgarriak banatzen diren.

Ohiturak ohitura dira beste alternatibengatik ordezkatuak diren arte. Aurtengo Blusa eta Nesken egunean ez dugu asto lasterketarik izan, eta hala ere, upel lasterketak inork espero ezin lezakeen arrakasta lortu du!

Gasteiz Zero Zabor-en badaukagu esarea bat, ohituran bihurtu nahi duguna: hondakinik onena, sortzen ez dena!

Horregatik, indarrak batu nahi ditugu guztion artean: Udaletxe, blusa, neska, Txosnagune eta abar eta abarrok zaborrik gabeko jaietaz goza dezagun. Sor diezazkiogun alternatibak beirari! Ohitura berri bat sor dezagun guztion artean!

Horretarako, beira pisutsu eta arriskutsua ordezkatzeko, usadiazko ardo bota bezalakorik ez dago, ondo betea egonda jaiei ezer gutxi ematen dieten ohiturak ahazten lagunduko gaituela.

Gora Zeledon eta Gora Andra Mari Zuriaren Jaiak!!!


¡Por fin! Después de un año de espera, llega Celedon para regocijo de todxs lxs gasteiztarras. Y con el, llegan los tradicionales paseíllos, los blusas y neskas, el pañuelo al cuello, la procesión de los faroles, Txosnagunea… y, otro año más, una legión de botellas de espumoso preparadas para ser derramadas por toda la plaza de la Virgen Blanca.

Hablemos de datos: el año pasado el Servicio de Gestión de Residuos del Ayuntamiento recogió la friolera de 14.000 kilos de vidrio. 11.700 botellas descorchadas en los primeros 5 minutos del inicio de fiestas. Asimismo, 80 personas fueron atendidas en la bajada del Celedon, la mayoría de ellas por traumatismos y cortes (más o menos limpios) ocasionados por el vidrio de las botellas.

El Ayuntamiento celebró que la ciudadanía depositase 3.200 kilos de ese vidrio en los contenedores verdes habilitados a tal efecto, congratulándose que ese reciclaje aumentase en 300 kilos respecto a la anterior edición de fiestas. Hay que recordar que todas aquellas botellas que no se separan en los contenedores de verdes se consideran “resto” y pueden terminar en Gardelegi.

Eso si, la cantidad total de vidrio recogido superó en 1.000 kilos el total de 2014. ¿Cuantos kilos nos traerá la tradición en 2016?

El entonces concejal de Medio Ambiente, Borja Belandia, anunció en 2015 la intención del gobierno municipal de hacer un esfuerzo importante “para lograr el objetivo de residuo cero en la plaza tras la Bajada de Celedón”. En ese sentido, el Consistorio pretendía trabajar en la concienciación y en potenciar alternativas al vidrio. (http://www.elcorreo.com/alava/araba/201508/05/kilos-vidrio-tras-bajada-20150804230708.html)

Parece que después de un año, todo ese trabajo se resume en el llamamiento de Iñaki Prusilla “para que las personas que accedan a la Virgen Blanca lo hagan sin botellas de vidrio” (http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/08/01/el-ayuntamiento-se-volcara-en-la-limpieza-y-la-recogida-de-residuos-durante-la-blanca-y-contara-con-toda-la-nueva-maquinaria-de-la-contrata-por-primera-vez-en-fiestas/), o proponer para el siguiente año una prohibición al vidrio (http://www.elcorreo.com/alava/araba/201608/02/vitoria-estudia-prohibir-botellas-20160801194519.html).

Hasta la fecha este es el único “esfuerzo importante” realizado por parte del Consistorio. Eso sí, se apela una vez más a “perseguir el objetivo de residuo cero en la plaza tras la Bajada del Celedon”. Un año más, muchas palabras, 0 alternativas.

En contraposición la ciudadanía ha ido desarrollando alternativas de residuo cero cuyo éxito es inversamente proporcional a la publicidad que se tiene de ellas, sirva como ejemplo el Txosnagunea, donde se dispensan envases para su reutilización, pote a pote, año a año.

Las tradiciones lo son hasta que otras alternativas las sustituyen. Este año en el día de los Blusas y Neskas no hemos visto carrera de burros, y sin embargo ¡la carrera de barricas ha cosechado un éxito de público y crítica que nadie esperaba!

Desde Gasteiz Zero Zabor tenemos una máxima, una idea que queremos convertir en tradición: ¡El mejor residuo es aquel que no se genera!

Por eso, queremos aunar esfuerzos para que entre todxs: Ayuntamiento, blusas, neskas, txosnagunea y un largo etcetera disfrutemos de unas fiestas libres de residuos. ¡Creemos alternativas al vidrio! ¡Construyamos entre todxs una nueva tradición!

Y para ello, que mejor forma que sustituir el pesado y peligroso vidrio por la tradicional bota de vino, que bien cargada, nos hará olvidar tradiciones que poco o nada contribuyen a la Fiesta.

Gora Celedon eta Gora Andra Mari Zuriaren Jaiak!!!

[BIDEOA] Zarama / [VÍDEO] Basura

Zarama gure garaiko ikurra da, Sistemaren eraginkortasunean hutsune bat da; desagerrarazi behar den zerbait. Erakutsi sortzen duzun zarama, eta esango dizut nor zaren.
Udalaren datuen arabera, Gasteizen %23 baino ez dugu birziklatzen gaur egun. Azken 6 urteotan aldatu ez den ehunekoa. Zer gertatzen da gainontzeko %77arekin? Bota egiten da. Non? Gardelegiko zabortegian.
Zero Zabor filosofia eta estrategia bat da aldi berean. Helmuga eta mezu bat. Zerbait ezin bada berrerabili, konpondu, birziklatu edo konpostatu, ez da ekoiztu behar, are gutxiago kontsumitu.
Hondakin onena da sortzen ez dena. Eskolan heziketa, baratzea eta konpostajea komunitario eta indibiduala sustatu behar da, baita batze-sistemak errebisatu. Kontsumitu tokian tokikoa, ekologikoa, bilgarririk gabe. Sortu dezagun enplegu berdea eta tokikoa, ekonomia zirkularren garapenaren bidez.
Zero Zabor Gasteizek konpromiso irmoa exijitzen dio alkate berriari guk azaldutako bidea har dezan. Hainbat aukera daude, sistema asko, ezarri dezagun helburu bat guztion artean Gasteiz hirirako, demagun %60ko birziklatzea 2020rako?
Zero zabor ez bada, zenbat zabor sortu nahi duzu zuk?

 

La basura es el símbolo de nuestro tiempo, es una ineficiencia en el sistema; algo que debemos erradicar. Enséñame la basura que produces y te diré quién eres.
Según los datos del Ayuntamiento hoy en día en Gasteiz reciclamos solo un 23%. Porcentaje que no ha variado nada los últimos 6 años ¿Qué ocurre con el otro 77%? Se “vierte”. ¿Dónde? En el vertedero de Gardelegui.
Zero Zabor (Residuo Cero) es una filosofía y una estrategia al mismo tiempo. Es una meta y un mensaje. Si algo no se puede reutilizar, reparar, reciclar o compostar, no se debería producir y menos consumir.
El mejor residuo es aquel que no se genera. Eduquemos, fomentemos el compostaje individual y comunitario, revisemos los sistemas de recogida. Consumamos local, ecológico, sin envoltorio. Generemos empleo verde y local a partir del desarrollo de economías circulares.
6. Desde Zero Zabor Gasteiz exigimos un compromiso en este sentido al nuevo alcalde. Hay muchas alternativas, muchos sistemas, fijemos un objetivo de reciclaje entre todas y todos para Gasteiz, ¿Un 60% para 2020?
¿Si no estás por el residuo cero, por cuanto residuo estás tú?

Gasteiz Zero Zaborrek Txirrinkan parte hartuko du asteburu honetan / Gasteiz Zero Zabor participará en la Txirrinka este fin de semana

banner-6

AHT Gelditu! Elkarlana junto con diferentes grupos sociales, culturales y sindicales, desarrollará la Txirrinka los días 20, 21 y 22 de mayo del 2016. Se trata de de una marcha ciclista por relevos que atravesará Euskal Herria denunciando los numerosos proyectos destructores presentes y/o proyectados en nuestro territorio.

Desde la Plataforma Gasteiz Zero Zabor participamos buscando dos objetivos:

  1. Colaborar con otros movimientos sociales ya que entendemos que las injusticias sociales y ambientales a las que nos enfrentamos tienen su base en un mismo sistema socioeconómico, que es el que favorece la construcción de grandes infraestructuras, causantes en gran medida del aumento de las situaciones de desigualdad y del deterioro del medio ambiente.
  2. Denunciar la apuesta, durante varias décadas de las Administraciones Públicas por una gestión de los residuos basada en la construcción de incineradoras/co-incineradoras (Zabalgarbi, que está en funcionamiento y los intentos por incinerar residuos en  la cementera de Olazti o en Zubieta) y la ampliación de vertederos, proyectos tras los cuales se ha evidenciado que existen intereses económicos de los distintos agentes implicados.

En nuestro caso concreto, Vitoria-Gasteiz dispone de un macrovertedero (Gardelegi) que lleva en marcha más de 30 años (colmatando las vaguadas de un entorno natural a un ritmo de llenado de 75.000-100.000 Tn residuos/año), generando grandes impactos medioambientales.

La puesta en marcha de este tipo de macroinfraestructuras allá por los años 80, tenían como objetivo principal evitar la proliferación por entonces de numerosas “escombreras o vertederos ilegales” (Graveras de Lasarte, Circuito Mendiola…), centralizando la deposición de los mismos en un lugar en principio “más adecuado”. El problema es que entonces no existía ni la sensibilidad ni el conocimiento actual y es por eso, que en la actualidad en Gardelegi por ejemplo, existen problemas de contaminación por lixiviados y fugas difusas de metano (gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2) que nos invita a realizar una reflexión importante tanto a las Administraciones competentes como a la propia ciudadanía gasteiztarra y alavesa en general.

“El mejor residuo es el que no se genera”

Durante este último año desde Gasteiz Zero Zabor venimos demandando la necesidad de una nueva política de gestión de residuos en Vitoria-Gasteiz y en Álava, que debería plasmarse en las próximas planificaciones forales y municipales donde se apueste decididamente por la prevención en la generación de residuos (tanto en cantidad como en calidad) o al menos evitar generar aquéllos que por sus características actualmente no disponen de tecnología rentable para su reciclado.

Para ello resulta imprescindible voluntad política por parte de lxs representantes públicxs que sean capaces de incentivar a la ciudadanía hacía una gestión de residuos más sostenible, evitando que la deposición en Gardelegi sea la opción más ventajosa respecto al reciclaje o la valorización. Para hacernos una idea de nuestra situación, según datos del Gobierno Vasco, anualmente en Euskadi se depositan en vertederos materiales valorados en 47 millones de €, lo que equivale al coste de 1.500 empleos medios anuales.

En nuestra opinión, ese liderazgo implica planificar una clausura progresiva de Gardelegi no más allá del 2025, y hasta la “fecha teórica del cierre 2028”, comenzar con la recuperación del enclave paisajístico y del espacio degradado que se encuentra en las faldas del que esperamos que sea declarado próximamente Parque Natural de Montes de Vitoria.

Para conseguir el objetivo marcado, habrá que poner en marcha numerosas campañas formativas e informativas inculcando pautas para conseguir una reducción de residuos y para aquellos residuos generados, la importancia de cada gasteiztarra de separar adecuadamente en origen los diferentes flujos de RSU reciclables (papel/cartón, envases ligeros, vidrio, aceite, material orgánica…). Debemos corresponsabilizar tanto a lxs fabricantes de productos no reciclables incitando a que cambien la materia prima, a la propia ciudadanía que los consume como a la empresa municipal subcontratada encargada de su recogida-transporte-gestión; para que entre todxs se consiga no solo cumplir con los requisitos legales existentes (% tasa reciclaje >50% en 2020), sino lograr reducir la generación de residuos y recoger selectivamente todos los residuos que se puedan compostar o reciclar.

Solamente con la participación activa de todxs podremos conseguir un entorno más justo y resiliente, capaz de hacer frente a las situaciones climatológicas venideras, y es por ello que desde Gasteiz Zero Zabor os animamos a participar en esta actividad que se desarrollará el 21 de mayo en Vitoria-Gasteiz y cuyo recorrido discurrirá por las inmediaciones de Gardelegi para visualizar in-situ nuestras reivindicaciones y continuará desde Gasteiz hacia Legutio y Aramaio, terminando con una manifestación y acto simbólico el 22 de mayo en Angiozar (Bergara), lugar en el que se proyecta el nudo de la Y vasca.

Birziklapenaren Munduko Eguna / Día Mundial del Reciclaje

Gaur, maiatzak 17, Birziklapenaren Munduko Eguna ospatzen da… Herrialdeko datuei erreperatuz gero, non %23 inguru birziklatzen den, argi daukagu hobetzerik badagoela. Poltsaren %80 baino gehio konpostagarria edota birziklagarria da, alegia.

Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del Reciclaje… Si atendemos a los datos el territorio, donde se recicla alrededor del 23 %, tenemos claro que hay margen de mejora, dado que más del 80 % de la bolsa es compostable o reciclable.

zz

 

Gasteizko udal taldeekin egindako bileren balorazioa / Valoración de las reuniones con los grupos políticos del Ayuntamiento

Gasteizko udal taldeekin egindako bileren balorazioa

2016ko martxoak 11ko Gasteiz Zero Zabor taldearen prentsa oharra

Pasaden otsailaren 19an, prentsaurreko batean, Gasteiz Zero Zabor plataformakook Gasteizko Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralaren (2008-2016 urte bitartekoa) balorazio publiko bat egin genuen txosten bat aurkeztuz, http://www.gasteizzerozabor.wordpress.com web-orrialdean ikusgai dagoena. Bertan, planak porrot egin zuela eman genuen aditzera, ez baita planaren laurden bat ere bete. Planaren balorazioarekin batera Udaletxeko talde politikoekin batzartuko ginela adierazi genuen, talde politikoen balorazioa jakiteko asmoz eta gaur arte eraman duten kudeaketa politika lehen eskutik jakiteko asmoz. Izan ere, Udalerriaren egungo egoera kaxkarra eta gaiaren inguruan dagoen isiltasun eta ezagutza eza arduraturik baitauzka.

Bi aste hauetan talde politiko guztiekin batzartu gara. Planaren ez betetzea izanda ere, jarrera positiboarekin joan izan ginen bileretara eta onartu beharra daukagu gaiarekiko talde politiko guztien aldetik jarrera aktibo eta positiboa nabaritu izan dugula, gure ardura konpartituz. Dena dela, haien balorazio propioaren faltan, egiten dutenean gurea baliagarri eta lagungarri izango dutelakoan gaude. Beraz, esan dezakegu haien partetik interesa egon zela eta lanerako sintonia bat topatu genuela; hortaz, badaukagu elkarrekin lana egiterik, jakinda dakigun bezala lan handi eta garrantzitsua daukagula aurretik. Zero Zabor filosofian ere adostasun dezente aurkitu genuen, eta, eztabaidak eztabaida, puntu amankomun asko ere topatu genituen.

Irakurketaz gain, konpromiso batzuk luzatu genizkien Eusko Jaurlaritzako eta Europako plan eta legediak bete daitezen, oro har:
1.- Biztanleko hiri-hondakinen sortzea 350kg/biz/urtera murriztea, 2020 urterako.
2.- Europako Hondakinen Zuzentarauak berak markatzen dituen birziklapen tasak lortzea, %50 2020 urterako.
3.- Materia organikoaren bilketa behartua ezartzea hiri osoan ganorazko kudea baten bidez.
4.- 2016. urterako Gardelegin hiri-hondakin solido birziklagarri edo balorizagarrien isurketak ekiditea.
5.- 2025. urterako Gardelegiren itxiera eta berreskurapen paisajistikoarekin hastea 2030 urtean amaituz.
6.- Gardentasun erreal baten konpromisoa eta sistema berriak herritarron adostasuna lortzea.

Horrela, hitzetatik harago, praktikan helburu horietara zuzendutako politikak egin daitezen. Konpromiso guzti hauekiko aldekotasuna ere antzeman genuen ordezkari guztien aldetik,
konpromiso bakoitzaren osotasunean ez bada, bai bakoitzaren oinarrian, hala nola oinarri hauek Plan berrian garatzeko prestutasuna adieraziz.

Hori esanik, gu prest izango gara jarraipen bat egiteko eta lanean jarraitzeko, horren adibide luzatu genizkien hainbat proposamen, oro har:
1.- Prebentzio ekintzatan esfortzu ekonomiko handiagoa egitea.
2.- Materia organikoaren birziklapen tasak hobetzeko auzo-konposta guneak martxan jartzea.
3.- Formazio eta sentsibilizazio kanpainak gehiagotan egitea.
4.- Berrerabilpen eta birziklapen planta txikik Distritoka kudeatzeko.
5.- Udal Ordenantzaren eguneratzea eta betetzeko neurriak hartzea.
6.- Hondakinen behatoki bat sortzea gai horren inguruan Udalaren lana fiskalizatzeko.
7.- Fiskalitate berdean aurrerapausoak ematea.

Bestalde, haien aldetik, gure interesa eskertu ziguten, parte-hartze eremuetan gure alea jartzeko gonbitea eginez. Bestetik, Gasteiz Zero Zabor Plataformatik eramandako eskaeren inguruko aldeko jarrera ikusita eta talde politiko batek baino gehiago egindako proposamena izanda, “Hondakinen kudeaketa on baterako karta”ren egitasmoa gure egiten dugula adierazten dugu. Non talde politiko ezberdinak baino, Udaletxea instituzio bezala hondakinak eta hauen kudeaketa praktika guztietarako printzipio gisa oinarri nagusiak barnebilduko zituen adostasun karta baten zehaztearen proposamena hain zuzen.

Bukatzeko, aurrerantzean Gasteiz Zero Zabor plataformak hondakinen gaiaren inguruan lanean jarraituko duela adierazi genien, gure hiria zero zabor bidean jartzeko nahian: nola prebentzioan, hezkuntzan eta sentsibilizazioan garrantzia jarriz; hala kudeaketan, kritikak eta ekarpenak eginez. Izan ere, plan berria egiteko dago (2017. urterako) eta martxan jartzeko garaia da, eta albait lasterren hastea hobeto izango baita. Adi bezain lankide izango gara gu, guztion artean hurrengo plana arrakastatsua izan dadin.


Valoración de las reuniones con los grupos políticos del Ayuntamiento

Nota de prensa del grupo Gasteiz Zero Zabor del 11 de marzo de 2016

El pasado 19 de febrero mediante una rueda de prensa, los miembros de la plataforma Gasteiz Zero Zabor realizamos nuestra valoración pública del Plan Integral de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) presentando un dossier que se puede consultar en nuestra página web: http://www.gasteizzzerozabor.wordpress.com. En ésta, constatamos el fracaso del mismo, ya que no se ha cumplido ni una cuarta parte. Junto con esta valoración, anunciamos que nos reuniríamos con los distintos grupos políticos del Ayuntamiento para conocer sus valoraciones y la gestión realizada por éstos de primera mano. Puesto que, teniendo en cuenta la mala situación, estamos preocupados por el silencio y la falta de conocimiento existente.

En estas semanas, nos hemos reunido con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Aún sabiendo del incumplimiento general del Plan, hemos acudido a estas reuniones con un actitud positiva, y hemos de reconocer también que por parte de los distintos grupos políticos, hemos recibido la misma actitud activa y positiva, compartiendo nuestras preocupaciones. Con todo ello, y a falta de una valoración por parte de los grupos políticos, creemos que cuando la realicen la nuestra puede ser de ayuda. Por tanto, podemos decir que hubo interés de su parte y se creó una atmósfera de trabajo, con lo que podemos trabajar juntos sabiendo el inmenso e importante trabajo que tenemos por delante. También encontramos bastante conformidad con los postulados de la filosofía de Residuo Cero, y exceptuando pequeñas diferencias, dimos con muchos puntos en común.

Más allá de nuestra de lectura, les hicimos llegar unos compromisos para que se cumpla con la propia legislación y planes, tanto del Gobierno Vasco como de la Unión Europea, a saber:
1.- Reducir la generación de residuos urbanos a 350kg/habitante/año para 2020.
2.- Cumplir con las tasas de la Directiva de Residuos Europea, 50% para el 2020.
3.- Establecer la recogida selectiva obligatoria de materia orgánica de manera eficaz a toda la ciudadanía.
4.- Evitar la eliminación/deposición de materiales reciclables o valorizables procedentes de residuos urbanos en Gardelegui para el 2016.
5.- Adelantar el cierre de Gardelegui y su recuperación paisajística para el 2025.
6.- Compromiso de una transparencia real y que los nuevos sistemas a implantar reciban la conformidad de la ciudadanía-

De esta manera, más allá de las palabras, se podrán realizar políticas dirigidas a cumplir con los objetivos marcados. La conformidad de cara a estos compromisos, con pequeñas diferencias en el desarrollo de los mismos, pero fué general en sus conceptos, comprometiéndose a desarrollarlos en el próximo Plan.

Dicho esto, nosotros estamos dispuestos a hacer un seguimiento y seguir trabajando para una gestión adecuada de los residuos. Ejemplo de ello fueron las diferentes propuestas que les hicimos:
1.- Hacer un esfuerzo mayor en las acciones preventivas de generación de residuos.
2.- Poner en marcha proyectos de compostaje doméstico y comunitario para lograr una mayor tasa de reciclaje en materia orgánica.
3.- Hacer más campañas de formación y sensibilización.
4.- Poner plantas de reutilización y reciclaje municipales en cada Distrito de la ciudad.
5.- Actualizar la Ordenanza Municipal de limpieza, recogida y transporte de residuos y tomar medidas para su cumplimiento.
6.- Crear un Observatorio de Residuos para hacer un seguimiento del trabajo del Ayuntamiento.
7.- Avanzar en la fiscalidad “verde”.

Por otra parte, nos agradecieron nuestra participación e interés en las políticas de residuos, y nos invitaron a participar en los distintos foros de participación. Además, y en esta misma línea, más de un grupo político nos propuso la creación de una “Carta de Gestión Adecuada de los Residuos”, propuesta que compartimos y mediante la cual, se posibilitaría que más allá de los partidos políticos, sería el propio Ayuntamiento como institución quien fijaría unos principios que marcarían toda acción que se llevará a cabo en la gestión de los residuos en el municipio de Gasteiz.

Para terminar, les expresamos nuestra disposición firme de seguir trabajando los temas de residuos con la intención de poner a Vitoria-Gasteiz en camino del residuo cero: tanto en prevención, haciendo hincapié en la educación y sensibilización; como en la gestión, haciendo críticas y aportaciones. Todo esto con vistas al nuevo Plan (debe estar en marcha para 2017), el cual todavía no se ha empezado a trabajar y sería conveniente hacerlo cuanto antes. Nosotros, por tanto, estaremos atentos y dispuestos para que el próximo plan sea un éxito.

Hala Bedi Kantoia saioan elkarrizketa / Entrevista en el programa Kantoia de Hala Bedi

Hala Bedin egindako elkarrizketa Zero Zabor filosofiaren inguruan eta gaur egun existitzen den problematikaren inguruan Dani Zuazagoitia gure kidearekin.

Entrevista en Hala Bedi de la mano de nuestro compañero Dani Zuazagoitia en torno a la filosofía cero residuos y a la problemática actual.

http://halabedi.eus/2015/10/27/dani-zuazagoitia-gasteizen-azken-5-urteetan-birziklaia-tasa-estankatu-egin-da/